×

Hoe werkt neurofeedback?

neurofeedback-groningen

Hoe werkt neurofeedback?

Neurofeedback is een therapie die zich richt op verandering van hersenactiviteit door middel van een beloningssysteem voor het brein. Het doel van de behandeling is om de verstoorde activiteit van hersengolven weer in balans te brengen via een gerichte training. Een neurofeedback behandeling maakt het mogelijk om hersenen te trainen om de gewenste hersenactiviteit te bewerkstelligen. Hierdoor is het mogelijk om allerlei problemen aan te pakken en klachten te verminderen. De therapie is onder meer geschikt voor slaapstoornissen, burn-out, depressie, angstklachten, ADHD, ADD, autisme en stress. Bovendien helpt neurofeedback eveneens om mentaal weerbaarder en sterker te worden. Er zijn bijvoorbeeld ook topsporters die neurofeedback gebruiken of dat hebben gedaan.

Neurofeedback behandeling

Bij een neurofeedback behandeling is er sprake van het plaatsen van elektroden op het hoofd die de hersenactiviteit meten. Deze activiteit is zichtbaar op een beeldscherm en met het geven van feedback krijgt het brein een beloning. De feedback kan zowel visueel als auditief in een beloning voorzien. Je traint de hersenen dan als het ware om gewenste hersenactiviteit te vertonen in plaats van de verstoorde activiteit die door neurofeedback naar de achtergrond verdwijnt. Operante conditionering is de term die hierop van toepassing is. Er treedt door de neurofeedback behandelingen een geleidelijke vermindering op van de klachten. 

Hersengolven bij neurofeedback

Hersengolven voorzien in het met elkaar laten communiceren van uiteenlopende hersengebieden. Indien de hersengolven buiten bepaalde waarden vallen, is er sprake van een verstoorde activiteit. Het lukt de verschillende hersengebieden dan niet om goed met elkaar te communiceren. Er ontstaat hierdoor een disbalans met mogelijk lichamelijke of psychische klachten tot gevolg. Neurofeedback zorgt ervoor dat de hersengolven weer binnen de bepaalde waarden vallen, zodat er weer een optimale communicatie mogelijk is. Er is dan ook sprake van een leerproces, waarbij er eigenlijk een reset van de hersenengolven plaatsvindt. 

Voorbeeld neurofeedback behandeling

Neurofeedback is een behandeling met elektroden op het hoofd, maar deze zijn alleen bedoeld om de hersenactiviteit te meten en zichtbaar te maken op het scherm. Je krijgt dus geen elektrische schokjes toegediend. Het betreft een non-invasieve behandelmethode, waarbij je in een stoel zit en naar een beeldscherm kijkt. Een voorbeeld van neurofeedback is dat je in gedachten een voorwerp op het scherm verplaatst. Bij het waarnemen van de gewenste hersenactiviteit hoor je een geluid en zie je ook op het scherm dat het voorwerp zich verplaatst. Je hersenen registeren het geluid en het zien van het voorwerp als auditieve en visuele beloning. 

Beeld op zwart

Een ander voorbeeld is dat je kijkt naar een filmpje om je hersengolven binnen bepaalde waardes te trainen. Bijvoorbeeld door op het moment dat de gewenste hersenactiviteit niet is waar te nemen het beeld direct op zwart te zetten. De film gaat weer verder als de gewenste hersenactiviteit weer zichtbaar is en dit is dus als beloning voor het brein te zien. Het leerproces bestaat wat dat betreft uit herhalingen om uiteindelijk de gewenste hersenactiviteit als patroon ingeslepen te krijgen.

Onbewust leerproces

Je hoeft bij neurofeedback niet bewust te leren, want er is sprake van een onbewust leerproces. Hersenen zijn getraind om te reageren en te communiceren, maar bij bepaalde klachten is er een disbalans in de hersengolven. De gewenste hersenactiviteit is daarbij verdrongen en daarvoor is ongewenste hersenactiviteit in de plaats gekomen. Bij neurofeedback wordt dit proces weer omgekeerd, zonder dat je het bewust hoeft te trainen. 

Het is net als fietsen

Het is net als met fietsen. Je hebt dat ooit geleerd en stapt elke keer zonder nadenken weer op de fiets. Het is niet zo dat je vooraf bedenkt met welke been je op moet stappen en hoe je het stuur vast moet houden of hoe je kracht kan zetten. Dit is een ingeslepen patroon in je hersenen en je voert de activiteit uit zonder bewust na te denken bij iedere handeling. Zo denk je evenmin bewust na over de spieren die je moet aansturen om te fietsen. Bij neurofeedback vindt het proces evenmin bewust plaats, maar train je wel je hersenen onbewust om de hersengolven weer in balans te brengen.

Waarom neurofeedback?

Neurofeedback is een effectieve behandeling, waarbij er bij de grote meerderheid sprake is van een positief effect. Een ander voordeel is dat er geen bijwerkingen zijn, zoals bij gebruik van medicatie vaak wel het geval is. Het is bovendien een pijnloze en een veilige methode om klachten te verminderen. Mocht je in Groningen of omgeving wonen dan is neurofeedback Groningen in bepaalde situaties een uitstekend alternatief voor medicijngebruik of praatsessies. Verder is er het voordeel dat neurofeedback therapie vaak al snel resultaat laat zien. Er zijn wel meerdere behandelingen nodig, maar de methode is meerdere keren per week te ondergaan. Neurofeedback richt zich niet op de bestrijding van symptomen, maar pakt de kern van de oorzaak van klachten aan. Het voordeel is bovendien dat er een langdurig blijvend resultaat te verwachten is bij neurofeedback.

Verstuur reactie